Halva priset hela sommaren!


Christian Wallgren

Komponist, låtskrivare och förläggare

Musik skall frambringa känslor hos lyssnaren, men även hos exekutören - först då når man den högsta konstnärliga nivån.  För mig har alltid texten haft en viktig funktion och jag har därför ofta valt den enklaste vägen, att själv skriva texten till musiken. Man har då full kontroll på den symbios, som leder till det fulländade uttrycket. Att skriva musik till den vackra poesi, som andra har skrivit är en utmaning - texten har ofta en sådan hög nivå att det är svårt att musikaliskt nå upp till den.


Idén med mitt företag Per Christian Wallgren Musik är att enkelt ge ut noter, i första hand till mina egna verk, så att dessa kan komma alla till del. Detta sker genom utgivning via denna webbplats.